We lopen al een tijdje mee en nog iedere dag raken we geïnspireerd. Door de mensen die binnen het sociaal domein (arbeid, zorg en welzijn) werken. Samen zoeken we naar de antwoorden op vragen naar wat werkt en wat niet, naar de effectiviteit, naar de (wetenschappelijke) onderbouwing van methodieken, naar de maatschappelijke meerwaarde (ook in euro's), en naar hoe het beter kan.

Koster & Van Hooren is op 1 januari 2011 van start gegaan om vanuit een onafhankelijke positie te werken aan de verbetering van kwaliteit en effectiviteit van initiatieven in het sociale domein. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de onderkant van de arbeidsmarkt.


    Lees verder...