Madeleine Sleiffer-Hoek: "Ons werk, wij zijn in feite het laatste vangnet voordat mensen op straat belanden, speelt zich af tussen verstand en hart. Daarvoor moet je 'meervoudig' kunnen kijken. Dus vanuit álle facetten naar een opdracht kijken en zeker niet met een kokervisie. Op dat punt heb ik veel vertrouwen in Koster & Van Hooren. Ze sluiten goed aan op ons motto: samen werken, samen denken, samen doen."
Madeleine Sleiffer-Hoek, directeur bij Stichting Maatschappelijke Opvang Den Bosch, 's Hertogenbosch, www.modenbosch.nl

  Everhardt Lubbers: ”Coöperatief en deskundig. Dat is mijn indruk van Koster & Van Hooren. Ads Koster heb ik leren kennen als een kundig iemand die de klantwens goed weet te vertalen. Belangrijk, want deskundigen zijn er genoeg, maar je moet ook in staat zijn in je advies je klant mee te nemen.”
Everhardt Lubbers, manager Training en Advies bij Stichting 180 (gedragsinterventies en ontwikkelprogramma's voor jongeren), Den Dolder, www.180.nl

  Jan Luijben: "Nee, René en Ads laten hun oren beslist niet hangen naar de grillen van hun opdrachtgever. Ze dagen je wél uit. Of ze confronterend optreden? Nee, daarvoor zijn ze te beschaafd. Maar ze stellen wel vragen die je tot nadenken stemmen."
Jan Luijben, manager bedrijfsvoering bij Actief Talent (arbeidsre-integratie, sociale activering en dagbesteding van mensen met een verslavingsachtergrond), Haarlem, www.actieftalent.nl

  André van Gils: "Het is prettig als mensen inhoudelijk weten waar ze over praten, maar tegelijk ook de praktische verbinding kunnen maken. Onderzoekers die weten hoe het moet én hoe het kan, beschouw ik als waardevol. Zeker als ze daarbij hun opdrachtgever niet naar de mond praten, maar ook de dingen die zo'n opdrachtgever in eerste instantie liever niet hoort toch duidelijk benoemen."
André van Gils, directeur bij PSW, 's Hertogenbosch, www.psw.nl